Història
 
Fabricant europeu des de 1965
Canaletes és un fabricant pioner a Europa amb més de 55 anys d'experiència en el disseny i fabricació d'una àmplia gamma de fonts, dispensadors i refredadors d'aigua.

Únics fabricants amb la norma UNE 149101
Últimes notícies de premsa
 
Cargando
Canaletas tanca l'any 2023 amb un creixement del 20% en facturació i un 30% en exportacions, destac
Del 6 de novembre al 9 de novembre Aquatech Amsterdam 2023 va reunir més de 800 expositors i 20.000
Canaletas ha estat seleccionada per l’organització per a facilitar la hidratació dels milers d
Representen un 23% del total d’exportacions del 2021. Canaletas es posiciona com a marca líder en
El director general de Canaletas i president del Prat Empresarial, Jordi Morera, va ser l’amfitri
L’entrevista del mes de maig està dedicada a Jordi Morera Queral, Director Gerent de Ca
El nou model de dispensador d’aigua Canaletas M-99IDOP és adequat per a les exigents mesures sani
 

Canaletas Fuentes y dispensadores de agua

Blog de dispensadors i fonts d'aigua
Canaletas promou el disseny universal, accessible per a tothom

Canaletas promou el disseny universal, accessible per a tothom

Fonts i dispensadors d'aigua. Notícia 03/01/2019
Dins de la gamma de fonts d’aigua que Canaletas fabrica es troben diversos models per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, essent a més a més de les poques empreses fabricants de fonts d’aigua que ofereix models dissenyats per a aquest col·lectiu.

Aquests models compleixen les normatives en vigor a Espanya pel que fa a l’accessibilitat. L’Ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i en el seu article 27 parla específicament de les fonts d’aigua potable en el que indica:

a) Disposar de, com a mínim, una aixeta situada a una alçada compresa entre 0,80 m i 0,90 m. El mecanisme d’accionament de l’aixeta serà de fàcil maneig.

b) Comptar amb una àrea d’utilització en la que es pugui inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre lliure d’obstacles.

c) Impedir l’acumulació d’aigua. Quan s’utilitzin reixes, aquestes respondran als criteris establerts en l’article 12.

Tot i que aquesta normativa en principi només és aplicable a fonts ubicades en espais públics, hi ha comunitats autònomes, com és el cas d’Andalusia, que indiquen que quan no hi hagi una regulació específica, s’aplicaran els requisits mínims establerts en la regulació d’espais públics. Això és precisament el que succeeix en el cas de les fonts d’aigua.

Cal plantejar-se que, si només s’instal·la un tipus de font d’aigua i no és accessible, es podria estar vulnerant el dret d’igualtat d’oportunitats per la seva falta d’accessibilitat (segons es recull en el RDL 1/2013) de, per exemple, nens, persones de tall baix, persones usuàries de cadires de rodes, etc.

No obstant això, i segons la nostra àmplia experiència, crida l’atenció que la majoria de fonts d’aigua instal·lades no siguin accessibles, quan hauria de ser al revés, que majoritàriament s’optés per una font d’aigua accessible. Amb tot, podem dir que lamentablement encara continua essent una excepció i que confiem en què aquesta situació vagi canviant.

Canaletas, per la seva part, segueix apostant per fabricar i oferir fonts d’aigua accessibles als seus clients i precisament recentment ha ampliat la seva gamma de dispensadors amb una font d’aigua per a ser utilitzada simultàniament per nens i persones amb discapacitat.

... ...