Història
 
Fabricant europeu des de 1965
Canaletes és un fabricant pioner a Europa amb més de 55 anys d'experiència en el disseny i fabricació d'una àmplia gamma de fonts, dispensadors i refredadors d'aigua.

Únics fabricants amb la norma UNE 149101
Últimes notícies de premsa
 
Cargando
Del 6 de novembre al 9 de novembre Aquatech Amsterdam 2023 va reunir més de 800 expositors i 20.000
Canaletas ha estat seleccionada per l’organització per a facilitar la hidratació dels milers d
Representen un 23% del total d’exportacions del 2021. Canaletas es posiciona com a marca líder en
El director general de Canaletas i president del Prat Empresarial, Jordi Morera, va ser l’amfitri
L’entrevista del mes de maig està dedicada a Jordi Morera Queral, Director Gerent de Ca
El nou model de dispensador d’aigua Canaletas M-99IDOP és adequat per a les exigents mesures sani
L’actual crisi ha fet que moltes empreses hagin desaparegut o hagin sofert una important reducció
 

Canaletas Fuentes y dispensadores de agua

Prensa

Diaris

La certificació de seguretat, una prioritat a Canaletas

Prensa
El fabricant espanyol de refrigeradors d’aigua Canaletas és la primera empresa d’Espanya que compleix amb la normativa espanyola UNE 149101, que estableix els criteris sanitaris per la qualitat de l’aigua per al consum humà, de conformitat amb els requisits de la Directiva 98/83/CE.
 
Per complir amb aquesta normativa ha estat necessari certificar més de 100 paràmetres microbiològics i fisicoquímics per garantir que els refrigeradors d’aigua Canaletas no modifiquen negativament la composició de l'aigua. Aquesta certificació l’ha duta a terme el Laboratori Dr. Oliver Rodés, amb seu a Barcelona, un laboratori extern acreditat i especialitzat en l’anàlisi d’aigües.

A més a més, Canaletas ofereix el mètode de sanitització basat en el vapor per als seus refrigeradors, desenvolupat conjuntament amb el Laboratori Dr. Oliver Rodés. L’any 2005 Canaletas va ser la primera empresa d’Europa que va obtenir el certificat Watercoolers Europe (WE) d’efectivitat en l’eliminació de biofilm i va ser una de les primeres a superar la “Prova de desafiament: efectivitat de sanejament”, centrada en la destrucció de la pseudomonas aeruginosa. Canaletas és un dels pocs fabricants d’Europa que té certificats de protocols de proves de sanejament WE per als seus refrigeradors d’aigua.

Per garantir la seguretat dels refrigeradors com a electrodomèstics, Canaletas certifica els seus productes de conformitat amb els estàndards establerts per la Comissió electrotècnica internacional: 60335-2-24. Part 2-24 (requisits particulars per a aparells refrigerants, aparells de fabricació de gelats i màquines de gel). La prova l’ha duta a terme el laboratori extern Tecnocert, que està acreditat per l’ENAC. Aquesta norma IEC està reconeguda per més de 85 països per al lliure comerç de productes.

En complir amb els requisits d’aquesta norma IEC, Canaletas garanteix que els usuaris no estan exposats a cap risc tèrmic, mecànic, elèctric o electromagnètic. Aquesta norma també verifica que el manual d’usuari i les instruccions d’instal·lació són clares i informen de les precaucions que ha de prendre l’usuari.

Les fonts d’aigua potable que es troben sota aquesta norma IEC compleixen amb la classe climàtica IT T: Tropical (la classe climàtica més alta),que garanteix que estan dissenyades per utilitzar-les en països tropicals, en els quals la temperatura i la humitat són molt elevades.
 
Canaletas
2017-11-30 17:35:42
La certificació de seguretat, una prioritat a Canaletas
/-ca/blog/La+certificació+de+seguretat,+una+prioritat+a+Canaletas/ia169
... ...