Canaletas Fuentes y dispensadores de agua

¿Quin selecciono?

¿Cuál selecciono?

Seleccionar dispensador d'aigua o font d'aigua amb instal·lació:
 
Per capacitat Perquè no és el mateix abastar 5 persones que 50.
Decideixi el model segons la quantitat d’usuaris.
Per emplaçament Per a un taller, una oficina, una escola, inclús un aeroport...?
Diferents llocs, diferents fonts. Decideixi quina li convé més segons la ubicació.
Per ús Vol omplir una ampolla, un got o beure del raig?
Decideixi el model segons l’ús que li vol donar.
... ...